Güverte Jurnalini yazılması gerekeler

Yorumlar · 10732 Görüntüler

Aşağıda yer alan maddeler kullanım yerlerine göre tüm denizcilik kullarına göre revize edilmiştir. Sizinde aklınıza gelirse aşagıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz.

KALKIŞTAN ÖNCE JURNALE KAYDEDİLMESİ GEREKENLER(Hepsi siyah kalemle yazılacaktır.)

-STOWAWAY SEARCH HAS BEEN CARRİED OUT. NO STOWAWAY ON BOARD/ Kaçak yolcu arama yapılmıştır. Gemide kaçak yolcu yok. (Bu kontrol listesi sefer başlamadan 1 saat önce veya duruma göre uygun bir saate doldurulmalı.)

-SHIPBORNE NAVIGATIONAL EQUPMENT AND SYSTEM TESTED AS PER AS SOLAS CHP V REG. 19.2/ Gemideki denizcilik teçhizatı ve sistemi SOLAS Ch V REG. 19.2(buraya mevcut ISM formun numarasını yazabilirsiniz) uyarınca test edilmiştir.

-STERING GEAR AND ALL RELATED SYSTEMS TESTED AND FOUND IN GOOD ORDER./ Dümen donamı ve ilgili tüm sistemler iyi durumda.(Bu kontrol listesi sefer başlamadan 2 saat önce veya duruma göre uygun bir saate doldurulmalı.)

-M/E TESTED AHEAD AND ASTERN/ Ana makine test (ileri ve tornistan)edildi.

Önemli not: Kesinlikler Bell book(Manevra defteri) işlenecektir

 

-Yük miktarı(yükleme sonrası) ve draftlar(yükleme ve tahliye sonrası) yazılacaktır.

-Liman varış ve kalkışlarında SOF(Stanment of Facts ) aktarılan bilgiler jurnale de aktarılır.

 

VARIŞTAN ÖNCE KAYDEDİLMESİ GEREKENLER(Hepsi siyah kalemle yazılacaktır.)

- SHIPBORNE NAVIGATIONAL EQUPMENT AND SYSTEM TESTED AS PER AS SOLAS CHP V REG. 19.2/ Gemideki denizcilik teçhizatı ve sistemi SOLAS Ch V REG. 19.2(buraya mevcut ISM formun numarasını yazabilirsiniz) uyarınca test edilmiştir.

-STERING GEAR AND ALL RELATED SYSTEMS TESTED AND FOUND IN GOOD ORDER./ Dümen donamı ve ilgili tüm sistemler iyi durumda.(Bu kontrol listesi sefer başlamadan 2 saat önce veya duruma göre uygun bir saate doldurulmalı.)

-M/E TESTED AHEAD AND ASTERN/ Ana makine test (ileri ve tornistan)edildi.

Önemli not: Kesinlikler Bell book(Manevra defteri) işlenecektir. Varış öncesi tornistan göstermek elzemdir.

-Liman varış ve kalkışlarında SOF(Stanment of Facts ) aktarılan bilgiler jurnale de aktarılır.

 

GÜNLÜK OLARAK JURNALE KAYDEİLMESİ GEREKENLER

- DAILY TEST INSPECTION CARRIED OUT. SATISFACTORY/ Günlük test ve denetim yapıldı.

 

HAFTALIK OLARAK JURNALE KAYDEİLMESİ GEREKENLER (Siyah kalemle yazılacaktır.)

 

-SANITARY INSPECTION CARRIED OUT. ALL CABIN STORE, PROVISION STORES AND REFG. ROOM CHECKED.ALL FOUND IN GOOD CONDITION./ Sıhhiye kontrolü tüm kabinler, kumanya odası ve buzluklar kontrol edildi. Tüm kabinler iyi durumda.(Aynı gün MLC haftalık kayıt doldurulacaktır.)

 

-LIFE/RESCUE BOATS AND LIFE RAFT VISUALLY CHECKED. LIFE AND RESCUE BOAT’S MOTORS, PUBLIC ADDRESSOR AND GENERAL ALARMS, EMERGENCY LIGHT AND EMERGENCY GENERATORS, FIRE PUMPS TESTED, CYCL OF B/A SETS CHECKED. ALL FOUND IN GOOD CONDITION / Filika / kurtarma botu ve can Salı görsel kontrol edilir. Filika / kurtarma botu motorları, dâhili anons ve genel alarmlar, acil ışık ve acil jeneratörler, yangın pompaları, b / a setlerin test edildi. Tüm cihazlar iyi durumda.

 

 

DÜZENLİ OLMAYAN KAYITLAR(DURUM OLDUKÇA GİRİLEN KAYITLAR)

 

-………..(FIRE/ ABADON SHIP/MOB…vb) DRILL HAS BEEN CARRIED OUT.)/ ………..(Yangın/Gemi terk/ Denize adam düştü…. Vb) talimi yapılmıştır. Önemli not: Gemide yapılan tüm talimler yapıldıkları saat aralığı ile jurnale kaydedilecektir. ALL CYCL OF B/A SETS TESTED AND CHECKED/ B / a setlerinin tüm dönemleri test edildi ve kontrol edildi.(sadece yangın taliminde ek olarak yazılacaktır.)Tüm talimler kırmızı kalemle yazılacaktır.

 

-MONTHLY SAFETY MEETING CARRIED OUT. / Aylık güvenlik toplantısı yapıldı.(aynı gün toplantı tutanağı düzenlenecektir.

 

-Echo sounder açıldığı ve kapandığı saatler.

-Demirleme ardından hangi demir, kaç kilit ve echo sounder daki derinlikler.

-Manevra sırasında pilot gemiye katılış ve inme saatleri. Römork bağlanma, ilk halat, halatlar teklendiğinde ve manevra bitiş saatleri yazılacaktır. Kesinlikler Bell book(Manevra defteri) işlenecektir.

-Yakıt operasyonlarında yanaşan yakıt barcı ismi,alına miktar yakıt,ilk halat,halatların teklendiği ve manevra bitiş saatleri yazılacaktır.

-CAPTAIN …………... HANDV OVER TO CAPTAIN …………... ACC TO ISM FORM P06/ Kaptan devir telim yaptıktan sonra güverte jurnaline işlenecektir.

Daha fazla..
Yorumlar