Hakkımızda Denizciler Kulübü
Denizi ve denizciliği sevenlerin buluştuğu özgün, kaliteli, eğlenceli içeriklerin ve en güncel haberlerin yer aldığı, sosyal denizcilik ağı.

Denizcilik Kulübünün Amacı :


Üniversite içinde her düzeyde denizcilik kültürünü geliştirmek, denizcilik örf ve adetlerini yaygınlaştırmak, öğrencilerin denizciliğe olan sevgi ve ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, ülke ve uluslararası düzeyde üniversitenin adını denizcilik faaliyetleri kapsamında duyurmak amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen faaliyetleri icra etmektir.

a.Denizcilik meslek etiğinin yerleşmesine katkıda bulunmak üniformalı eğitim gören öğrencilere üniformayı sevdirmek, ve pratik faaliyetlerle denizcilik alışkanlıklarını geliştirmek.

b.Üniversite öğrencilerinin kürek, yelken, dalış gibi denizcilik ile ilgili sporlara olan ilgilerini artırmak suretiyle bu alanda faaliyet gösteren kulüplere daha fazla insan kaynağı sağlamak ve bu doğrultuda anılan kulüplerle koordineli çalışma yapmak.

c.Üniversite Öğrencilerini Denizcilik Sektöründeki Denizcilik şirketleri, Sivil toplum kuruluşları ve Sektördeki deneyimli kişileri ile bir araya getirmek için faaliyetler düzenlemek, kariyer günleri organize etmek, sosyal, kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak. teknik geziler düzenlemek.

d.Denizcilik sektörünü takip ederek öğrencileri bilgilendirecek fotoğraf, dergi, makale, gibi dokümanlar yayınlayarak öğrencileri bilgilendirmek.

e.Sinema/tiyatro kulüpleri gibi kulüplerle koordine ederek bu kulüpler ile denizcilik ile ilgili konularda ortak çalışma yapmak